Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że od dnia 26 listopada 2020 zostało podwyższone do 220% kryterium dla osób ubiegających się [...]

Ogłoszenie

Komunikat Caritas Kieleckiej w sprawie pomocy w czasie epidemii. Caritas Diecezji Kieleckiej w okresie zagrożenia koronawirusem sprawuje opiekę nad grupą ponad 2000 osób [...]

Drodzy parafianie!

W czasie zagrożenia epidemicznego prosimy o stosowanie się do zarządzeń władz państwowych i KEP co do liczby uczestników zgromadzeń nieprzekraczającej 50 osób. Pogrzeby [...]