Przyrzeczenia KSM

W Niedzielę 13 listopada w Chęcinach 46 kandydatów złożyło swoje przyrzeczenia zostając członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem ks. Bpa Andrzeja Kalety o godzinie 17.00. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup przypomniał młodym znaczenie członkostwa w stowarzyszeniu oraz jego podstawowe zadania. Następnie przyjął uroczyste przyrzeczenie, w którym młodzi zobowiązali się do pracy nad sobą i troski o dobre imię Kościoła i Ojczyzny. Na zakończenie Mszy Św. ks. Bp Andrzej odczytał i wręczył dekret ks. Bpa Ordynariusz mianujący Julię Dybko z par. Szaniec prezesem KSM Diecezji Kieleckiej kolejną kadencję.

Msza Święta była także dziękczynieniem za 10 lat działalności KSM przy parafii Chęciny, za co dziękował ks. Proboszcz – Jan Kukowski zwłaszcza byłym asystentom oddziału, którzy przez ostatnią dekadę pracowali z chęcińską młodzieżą.

Po zakończonej Mszy Świętej zaproszeni goście udali się do Hali w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach gdzie otrzymali pamiątkowe dyplomy, deklaracje i legitymacje członkowskie oraz odznaki KSM. Kolejno delegacja oddziału Chęciny przybliżyła działania podejmowane w ciągu ostatniej dekady. Za wielkie zaangażowanie młodzieży podziękował także obecny z młodymi burmistrz Miasta i Gminy Chęciny pan Robert Jaworski.

Nowi Członkowie KSM Diecezji Kieleckiej:

·       Z oddziału KSM przy parafii Bieliny – 1 osoba

·       Z oddziału KSM przy parafii św. Brata Alberta w Busku Zdroju – 2 osoby

·       Z oddziału KSM przy parafii Chęciny – 9 osób

·       Z oddziału KSM przy parafii Ćmińsk – 11 osób

·       Z oddziału KSM przy parafii MB Łaskawej w Jędrzejowie – 3 osoby

·       Z oddziału KSM przy parafii Ducha Św. w Kielcach – 1 osoba

·       Z oddziału KSM przy parafii Leszczyny – 9 osób

·       Z oddziału KSM przy parafii Małogoszcz  – 6 osób

·       Z oddziału KSM przy parafii Stopnica – 3 osoby

·       Z oddziału KSM przy parafii Szaniec – 1 osoba

Zachęcamy do obejrzenia pełnej relacji i zdjęć na Stronie KSM Diecezji Kieleckiej