REKOLEKCJE PARAFIALNE

W dniach 9-11 grudnia odbyły się adwentowe rekolekcje parafialne, które prowadził dla nas ks. Michał Olejarczyk z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

W kolejnych dniach wskazywał na potrzebę silnej wiary, która rozwija się nie tylko drogą rozumowego doświadczenia, ale także drogą zawierzenia. Przypomniał nam postać patriarchy Abrahama – ojca wierzących. W kolejnym dniu odwołując się do cudu Eucharystycznego z Buenos Aires z roku 1996 mówił o wielkości Eucharystii – pokarmu, który umacnia nas w wierze. Ostatniego dnia, kiedy korzystaliśmy z sakramentu Pokuty i Pojednania zachęcał nas do przebaczania, które płynie dla wierzących z sakramentalnego rozgrzeszenia i jest ważnym elementem w rozwoju wiary.

Na zakończenie rekolekcji przedstawiciele parafii złożyli podziękowania Ojcu Rekolekcjoniście co o godzinie 16 uczyniły dzieci, a o 18 dorośli. O godzinie 18.00. przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej parafii wnieśli do świątyni Betlejemskie Światło Pokoju, które można zabierać do swoich domów. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.  . W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.