Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że nadal trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [...]

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

 Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza w ramach Działań Towarzyszących                  POPŻ- Podprogram 2021 podopiecznych Parafii pw. Św. Bartłomieja                         w Chęcinach – korzystających z żywności z [...]