INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje,iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym-Podprogram 2021, wydawana [...]