Wszystkich Świętych w naszej Parafii

Tradycyjnie w pierwsze dni listopada zwracamy nasze myśli ku tym którzy poprzedzili nas w pielgrzymce wiary. Dotykamy w tych dniach tajemnicy Kościoła: Wspólnoty ludzi na ziemi, dusz czyśćcowych i tych którzy dostąpili pełni zbawienia. W modlitwach przyzywamy ich postawy i prosimy, aby Bóg dopuścił ich do pełni życia w Niebie, a tym oczekującym na pełne zjednoczenie z Bogiem nasze modlitwy wyjednały dar Zbawienia.

1 listopada zgromadziliśmy się na chęcińskiej nekropolii na modlitwie. W wygłoszonej homilii . Dawid Nowak z Klasztoru Ojców Franciszkanów w Chęcinach zwrócił uwagę, że cmentarze w tych dniach przypominają ogrody, które w Biblii towarzyszą życiu, przecież zmartwychwstanie Jezusa dokonało się w ogrodzie właśnie.

Przypominamy, że w dniach 1-8 listopada można uzyskać odpust zupełny w intencji naszych bliskich zmarłych.