Author
dawid

Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje,   iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym [...]

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych  Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach – korzystających         z [...]

Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- [...]