INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje,
iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym-Podprogram 2021, wydawana będzie żywność w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach ul. Radkowska 29, 26-060 Chęciny dla osób najbardziej potrzebujących w dniu:

07.07.2022 od godz. 8.00-15.00