Boże Ciało w Naszej Parafii

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to okazja do publicznego manifestowania wiary w realną obecność Jezusa pod postaciami Eucharystycznymi. W głoszonym w tym dniu słowie ks. prof. Miłosz Hołda przypomniał, że wiara rodzi się z tego co się słyszy, a dzień dzisiejszy jest ukazaniem i ogłoszeniem światu że Bóg jest między nami, przypomniał także, że wiara to nie tylko kult ciała, które przecież nie jest idealne, jest pełne słabości cierpienia i starości ale ma stać się idealne gdy dzięki wierze osiągnie wieczność. Po Mszy św. o godzinie 10.30. wyruszyła uroczysta procesja eucharystyczna wpisująca się w przeżywany w tych dniach w naszej diecezji III Kongres Eucharystyczny, refleksje podawane przy czterech ołtarzach miały wzbudzić w nas jeszcze gorliwszą wiarę w Eucharystyczną obecność Jezusa. Ołtarze usytuowane były przy pomniku Jana Pawła II, na Placu 2-ego Czerwca, przy klasztorze sióstr i przy Klasztorze Ojców Franciszkanów

Za zaangażowanie w procesję dziękujemy:

  • Rycerzom Kolumba za przygotowanie ołtarzy
  • Mieszkańcom ulic: Łokietka, Jędrzejowskiej, Małogoskiej i Partyzantów za przygotowanie kwiatów.
  • OSP Chęciny
  • Niosącym różaniec: Siostrom i Braciom Różańcowym, Apostolatowi Margaretka i Apostolatowi Maryjnemu
  • Dzieciom z Oazy Dzieci Bożych, które niosły poduszkę z różańcem, który w latach 80 poprzedniego wieku peregrynował domy naszej parafii
  • Niosącym feretrony grupom parafialnym: Kręgowi Domowego Kościoła i Młodzieży z KSM
  • Chórowi parafialnemu i panu Organiście,
  • Dzieciom Komunijnym, Rocznicowym i wszystkim sypiącym kwiatki
  • Ministrantom za przygotowanie asysty liturgicznej

Wszystkim zaangażowanym w procesję i licznie zgromadzonym wiernym naszej parafii i gościom.