Jubileusz 40-lecia posługi kapłańskiej ks. Andrzeja

W niedzielę 17 lipca na uroczystej sumie uczestniczyliśmy w szczególnym wydarzeniu dla naszej parafii. Pochodzący z naszej wspólnoty ks. Kanonik Andrzej Pękalski – Kapłan Archidiecezji Częstochowskiej świętował jubileusz 40 lat kapłańskiej posługi.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Dostojny Jubilat wraz z ks. Proboszczem – który wygłosił Słowo Boże oraz ks. Albertem Pianką, który w bieżącym miesiącu pełni posługę duszpasterską w Naszej Parafii. W kazaniu ks. Jan przypomniał o wartości kapłaństwa i domu, który ma stawać się miejscem wzrastania. Na zakończenie Mszy Świętej delegacje naszej Parafii złożyły życzenia ks. Kanonikowi Andrzejowi.

Ks. Andrzej Pękalski Urodził  się 16 lutego 1956 roku w Chęcinach w domu Mariana i Genowefy którzy razem z braćmi  Pawłem i Tomaszem stworzyli pierwszą wspólnotę wiary w jakiej wzrastał ks. Andrzej. Jubilat jest absolwentem chęcińskich szkół podstawowej i średniej. Po skończonej maturze rozpoczął studia na Politechnice w Częstochowie, gdzie usłyszał wezwanie do w posłudze kapłańskiej

W 1976 roku wstąpił do Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. A w 1982 roku z rąk ks. biskupa Stefana Bareły przyjął święcenia kapłańskie w katedrze częstochowskiej. Jako wikariusz pracował w parafiach diecezji częstochowskiej: Kromołów, Wiewiec w katedrze częstochowskiej, skąd  został oddelegowany do tworzenia nowej parafii. Od  roku 1993 pełnił posługę proboszcza w parafiach: Niegowa, potem Kleszów i obecnie w parafii Mykanów.