ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza w ramach Działań Towarzyszących POPŻ- podprogram 2021 Plus podopiecznych Parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 Plus na warsztaty:

– „Kulinarne”

– „Edukacji Ekonomicznej”

Warsztaty odbędą się 06.06.2023 o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach ul. A. Krajowej 18 a, 26-060 Chęciny.