WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego uwielbialiśmy Boga w modlitewnym czuwaniu, Wigilijnej Mszy Św. przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił ks. Kamil Banasik – Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Po zakończonej Mszy Świętej Młodzi z Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Chęcinach wraz z klerykami naszego seminarium oraz Zespołem Muzycznym Umiłowani zaprosili nas do wspólnej Adoracji. Podczas modlitwy przyzywaliśmy darów Ducha Świętego, odkrywaliśmy Jego działanie w życiu Świętych i błogosławionych. Wreszcie wsparci przykładem i orędownictwem Świętych prosiliśmy o podążanie za Miłością.

Niech Duch Święty prowadzi nas do Miłości.