Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych tradycyjnie zgromadziła na chęcińskiej nekropolii wielu wiernych oddających cześć spoczywającym na naszym cmentarzu. Licznie przybyli wierni uczestniczyli we Mszach Św. sprawowanych o godzinach 10.00. i 12.00. stojąc wokół grobów swoich bliskich. W głoszonym Słowie Bożym ks. Albert zachęcał do podążania za Chrystusowym Krzyżem – światłem jakie odnalazły osoby święte, zarówno te kanonizowane jak i Ci których imiona znane są tylko Bogu. Wieczorem młodzież z KSM zaprosiła nas do modlitewnej zadumy o świętości, zakończonej śpiewem litanii do Wszystkich Świętych.