Święta Paschalne 2022

Obchody Świąt Paschalnych stanowią szczyt Roku Liturgicznego. Święte Triduum Paschalne, które przeprowadza nas przez wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa stanowi źródło życia chrześcijańskiego i jest  najważniejszą celebracją w ciągu roku.

Pierwszą odsłonę Paschy Jezusa przeżywaliśmy w Wielki Czwartek. Celebrowana Msza Święta Wieczerzy Pańskiej upamiętnia ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczystej Mszy Świętej w tym dniu przewodniczył ks. Proboszcz, a Homilię wygłosił ks. Prof. Miłosz Hołda. Na zakończenie Mszy Świętej delegacje parafian złożyły życzenia kapłanom. Liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji – tzw. Ciemnicy. W tym dniu w prowadzenie Adoracji włączyły się: Apostolat Margaretka, Apostolat Maryjny, Róże Różańcowe oraz Wspólnota Domowego Kościoła.

Wielki Piątek jest dniem upamiętniającym Mękę Jezusa na Krzyżu. Zgodnie z tradycją w tym dniu Kościół nie sprawuje sakramentów. O godzinie 17.00. rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w czasie której rozważania czytali członkowie Domowego Kościoła i przedstawiciele rodzin naszej Parafii. Po zakończeniu nabożeństwa rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku. Przewodniczył jej ks. Paweł Latos.  W Liturgii Słowa naczelne miejsce zajmuje opis męki Jezusa według Ewangelii Św. Jana, którą uroczyście wyśpiewali ks. Kazimierz Ćwierz, Piotr Łukawski – nasz organista oraz Przemysław Gruszka. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. Stanisław Lodziński. Po Liturgii Słowa tradycyjnie następuje obrzęd wniesienie i odsłonięcia Krzyża, który następnie był adorowany przez zgromadzonych wiernych. Po przyjęciu Komunii Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. Grobu Pańskiego, gdzie wierni adorowali go aż do wielkosobotniej Liturgii Wigilii Paschalnej. W piątkowy Wieczór w Adoracje włączyła się Młodzież KSM naszej Parafii..

Tradycyjnie w sobotnie przedpołudnie licznie gromadzący się wierni przynosili do poświęcenia pokarmy na stół świąteczny. Ten dzień jest przedłużeniem wielkopiątkowej zadumy, w którym również Kościół powstrzymuje się od sprawowania sakramentów. O godzinie 20.00. pod przewodnictwem ks. Miłosza Hołdy rozpoczęliśmy celebrację Wigilii Paschalnej. Niezwykle bogatej w symbole i obrzędy Liturgii która rozpoczyna się zawsze po zachodzie słońca obrzędem poświęcenia ognia i paschału. Po wysłuchaniu Orędzia Wielkanocnego wsłuchaliśmy się w niezwykle podniosłą Liturgię Słowa, która zawiera opisy wypełniania się Bożych Obietnic. W wygłoszonej homilii ks. Paweł Latos zwracał uwagę na potrzebę zmiany jaka powinna zagościć w naszych sercach dzięki zmartwychwstaniu Jezusa. Kolejno po poświęceniu wody odnowiliśmy chrzcielne zobowiązania, by później uczestniczyć w pierwszej wielkanocnej Mszy Świętej.

Zgodnie z polską tradycją w niedzielny poranek o godzinie 6.00. wyruszyliśmy w procesji rezurekcyjnej przy dźwięku dzwonów ogłaszać światu radosną nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i piękne przeżycie tych wyjątkowych dni.