INFORMACJA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje,
iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021, wydawana będzie żywność w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach ul. Radkowska 29, 26-060 Chęciny dla osób najbardziej potrzebujących w dniu:

12.04.2022r. od godz. 10.30-14.00