Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że nadal trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2021. Skierowania wydawane będą dla osób najbardziej potrzebujących do dnia 28 lutego 2022 r.

Osoby ubiegające się o przyznanie żywności z Podprogramu 2021 muszą spełnić następujące kryteria dochodowe:

-1707,20 zł- na osobę samotnie gospodarującą,

-1320,00 zł- na osobę w rodzinie.

Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o zgłaszanie się do MGOPS                    w Chęcinach do dnia 28 lutego 2022 r. wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu za miesiąc styczeń 2022.               

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach znajduje się na ul. Radkowskiej 29 godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15.

Numer telefonu do Ośrodka: 41 252 70 21.

Liczba osób, które mogą skorzystać z żywności jest ograniczona!