Modlitwa o pokój

Na całym świecie mają miejsce modlitwy o pokój na Ukrainie oraz w innych miejscach, w których dochodzi do wojny, czy konfliktów zbrojnych. Także w naszej parafii odbyła się modlitwa o pokój dla Ukrainy i dla świata. Wierni naszej parafii, dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach i działającego przy nim internatu, a także młodzież z Ukrainy, ucząca się w chęcińskim PZS- ie uklękli do adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie i modlili się Różańcem Świętym. Modlitwie towarzyszyły rozważania oraz oprawa muzyczna przygotowane przez członków Domowego Kościoła oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy naszej parafii. Prośmy nieustannie dobrego Boga o jak najszybsze zakończenie konfliktów zbrojnych oraz dar prawdziwego pokoju.