ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

 Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza w ramach Działań Towarzyszących                  POPŻ- Podprogram 2021 podopiecznych Parafii pw. Św. Bartłomieja                         w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021                              na warsztaty zdalne w formie on-line:

– „Kulinarne”

– „Edukacji Ekonomicznej”

Warsztaty odbędą się 25.02.2022 o godz. 13.00. Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztatach prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach tel. 41 252-70-21 w celu uzyskania linku na spotkanie.