Święto Rodzin

W niedzielę wypadającą w oktawę Uroczystości Narodzenia Pańskiego, kościół obchodzi święto Świętej Rodziny. Tradycyjnie dzień ten związany jest z modlitwą w intencji rodzin, które zapatrzone w przykład Józefa i Maryi winny tworzyć dla swoich dzieci klimat właściwego wzrostu w wierze o czym przypominał w skierowanym w tym dniu liście do swoich diecezjan ks. Bp Jan Piotrowski. Obecni na Mszy Świętej małżonkowie odnowili swoje ślubne zobowiązania prosząc aby nieustannie wzrastali w wierze i wzajemnej miłości. W czasie uroczystej sumy w liturgię zaangażowała się wspólnota Domowego Kościoła działająca przy naszej parafii. Zgodnie z wolą papieża Franciszka obecny rok jest poświęcony św. Józefowi, niechaj on wspiera nasze rodziny.