Pasterka

Podobnie jak każdego roku o północy rozpoczęliśmy celebrację świąt Narodzin Zbawiciela. Tradycyjna Pasterka – Msza upamiętniająca pasterzy zdążających do betlejemskiej szopy. W tym roku Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Miłosz Hołda – profesor naszego kieleckiego seminarium. W homilii kapłan przypomniał, że każdy z nas ma stawać się jak pasterze idący do Betlejem. Kaznodzieja zwrócił uwagę na interpretację Benedykta XVI, który wskazywał na użytą nam formę  Transeamus usque Bethleem, wyjaśnioną przez papieża w następujących słowach: Chodźmy tam! Przekroczmy samych siebie! Zachęceni słowami homilii stańmy się wędrowcami, podążającymi ku Bogu na różnorakie sposoby — zmierzając ku Niemu duchem. A jednak także drogami bardzo konkretnymi — przez liturgię Kościoła, posługę bliźniemu, w którym czeka na mnie Chrystus.