Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że od dnia 26 listopada 2020 zostało podwyższone do 220% kryterium dla osób ubiegających się o żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2020.

Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza: 

-1542,20 zł- na osobę samotnie gospodarującą,

-1161,60 zł- na osobę w rodzinie.

Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o zgłaszanie się do MGOPS                    w Chęcinach wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu za miesiąc poprzedzający ubieganie się o skierowanie.               

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach znajduje się na ul. Białego Zagłębia 1(budynek internatu) godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15.

Numer telefonu do Ośrodka: 41 315 10 54.

Liczba osób, które mogą skorzystać z żywności jest ograniczona!