INFORMACJA

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- [...]

Przepisy prawne

PRZEPISY DOTYCZĄCE KANCELARII PARAFIALNEJ I. W związku z wejściem w życie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych [...]

INFORMACJA

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym [...]