Pomordowani upamiętnieni

2 czerwca przypadła 77 rocznica pacyfikacji Chęcin. W tym dniu zarówno młodsi jak i starsi oddali cześć tym, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju. Uroczystości rozpoczęły się w samo południe krótkim montażem słowno-muzyczny, który wraz z nauczycielami przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej z Chęcin. Kolejno głos zabrał Burmistrz MiG Chęciny. Później rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. Jana Kukowskiego – proboszcza naszej wspólnoty. Później zgromadzone delegacje, poczty sztandarowe i zebrani parafianie przeszli pod pomnik pomordowanych na Placu 2 Czerwca złożyć symboliczne kwiaty wyrażające naszą pamięć i wdzięczność.