Wigilia Paschalna

W Wielką Sobotę, po zachodzie słońca zgromadziliśmy się na uroczystej celebracji Wigilii Paschalnej. O godzinie 19.30. przed kościołem poświęciliśmy ogień i paschał, następnie wysłuchaliśmy orędzia wielkanocnego. Bogata w treść Liturgia Słowa prowadziła nas od stworzenia świata, przez postać Abrahama, wyjście z niewoli egipskiej i starotestamentalną wizję Nowej Jerozolimy. Kolejno wybrzmiał hymn „Chwała na wysokości Bogu”, który przeniósł niejako biblijną historię do Nowego Testamentu. Radosny Okrzyk Alleluja wypełnił świątynię wielkanocną radością. Po homilii rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna, nasz powrót do źródeł chrztu. Przyzywając wstawiennictwa świętych, kapłan pobłogosławił wodę, następnie odnowiliśmy zobowiązania chrzcielne, po czym przystąpiliśmy do sprawowania pierwszej Mszy Świętej Wielkanocnej.