REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 26-29 marca przeżywaliśmy w naszej parafii przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Tradycyjnie rozpoczęły się one w V Niedzielę Wielkiego Postu, zakończyły się zaś we wtorek dniem spowiedzi. Rekolekcje prowadził o. Edward Pracz – Redemptorysta z Gdyni, Kapelan Ludzi Morza, który przez dni rekolekcyjne pomagał nam na nowo wzmocnić naszą wiarę.

Uczniowie chęcińskich szkół przeżywali rekolekcje od poniedziałku do środy, przez trzy kolejne dni uczniowie mieli okazję uczestnictwa w naukach rekolekcyjnych. Za umożliwienie udziału dzieci i młodzieży w rekolekcjach dziękujemy dyrekcjom, nauczycielom i wychowawcom za opiekę nad uczniami.