BierzmoREKO

W dniach 17-19 marca grupa ponad 20 kandydatów do sakramentu bierzmowania z naszej parafii uczestniczyła w rekolekcjach BierzmoREKO organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Kieleckiej. „Święte Góry Pana. BierzmoREKO” to duchowa wędrówka po 13 biblijnych górach, gdzie uczestnicy mają możliwość swojego duchowego rozwoju. Był to czas pogłębiania relacji z Bogiem, odkrywania wartości wspólnoty i kościoła. Modlitwie polecamy wszystkich uczestników i prowadzących dziękując za wspólnie spędzony czas.