Formacja Diecezjalna KSM

W dniu 15 października w Leszczynach odbyło się ostatnie spotkanie formacyjne w ramach diecezji poświęcone tematyce Bożego Prawa. Delegacje oddziałów parafialnych ustaliły także harmonogram działań w przyszłym roku kalendarzowym. W wydarzenia brała udział delegacja oddziału KSM Naszej Parafii 

Pierwszym punktem tego dnia stała się pierwsza Diecezjalna Rada Kierownictw Oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej, na które zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich oddziałów działających na terenie naszej diecezji. Podczas spotkania j delegaci z poszczególnych oddziałów wraz z Zarządem Diecezjalnym omówili kalendarz działań na rok przyszły, zaplanowali szkolenia dla członków kierownictw, a także podzielili się pomysłami na dalsze działanie stowarzyszenia w diecezji. Był to także czas na wymianę spostrzeżeń co do funkcjonowania stowarzyszenia na płaszczyźnie parafialnej i całej diecezji.

Następnie wszyscy udali się do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się Msza Święta, a po niej nabożeństwo różańcowe. Podczas homilii ks. Asystent diecezjalny przypomniał nam, o tym że KSM-owiczem powinniśmy być nie tylko wśród KSM-owiczów, ale wszędzie tam, gdzie zostaniemy posłani przez Boga. Następnie w modlitwie różańcowej młodzi zawierzyli swe rodziny,  a także diecezjalną rodzinę KSM, oraz asystentów parafialnych, którzy wraz z kapłanami całej diecezji pielgrzymowali w tym dniu do Miechowa.

Kolejnym punktem była Formacja Diecezjalna, podczas której prowadzący przybliżyli temat prawa kanonicznego, a w szczególności takich zagadnień jak sakrament małżeństwa i sakrament pokuty i pojednania. Był to czas na poznanie czym jest tajemnica spowiedzi i kto jest nią objęty, oraz historii prawa kanonicznego. a zakończenie formacji uczestnicy mieli za zadanie przygotować rozprawy sądowe w oparciu o konkretne problemu.

Oddział w Leszczynach przygotował jeszcze jeden punkt, którym była gra terenowa. Podczas wędrówki po okolicy KSMowicze mieli możliwość rywalizacji na różnych płaszczyznach. W tej dziedzinie najlepszy okazał się nasz oddział wsparty oddziałem św. Jadwigi z Kielc a tuż za nim przedstawiciele parafii Małogoszcz, na miejscu trzecim połączone siły oddziałów Szaniec i Busko Zdrój. Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów tanecznym krokiem zakończyliśmy spotkanie.

  Dziękujemy oddziałowi Leszczyny za przygotowanie tego dnia.