Królowo Polski – módl się za nami

3 maja po raz kolejny oddaliśmy cześć Maryi, którą nasi przodkowie obrali za Królową Polski oraz upamiętniliśmy rocznicę uchwalenia konstytucji z 1791 roku. Główne uroczystości w naszej parafii miały miejsce o godzinie 12.00. Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Chęcinach, oraz słowa burmistrza naszej gminy. Kolejno podczas Mszy Św. modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny, oraz w intencji Strażaków z racji przypadającego wspomnienia św. Floriana, ich patrona. Uroczystej Sumie przewodniczył ks. Jan Kukowski Proboszcz naszej Parafii, który w wygłoszonym słowie przypomniał o wartości Ojczyzny i konieczności troski o nią. Wskazał, że potrzeba zatroszczyć się o biało czerwoną suknię. Celebrans nawiązał także do nauczania Św. Jana Pawła II przypominając homilię wygłoszoną w Masłowie w 1991 roku, kiedy Papież wskazywał, że Polska powinna być dla nas jak Matka, o którą trzeba dbać.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólną modlitwę, Za obecność dziękujemy pocztom sztandarowym Gminie Chęciny, Rycerzy Kolumba z parafii Chęciny, Druhom strażakom z jednostek: SIEDLCE, CHĘCINY, OSTRÓW, BOLMIN, WOLICA RADKOWICE, przedstawicielom szkół: BOLMIN, PZS CHĘCINY, TOKARNIA, POLICHNO, KORZECKO, WOLICA, SP CHĘCINY, oraz Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Kieleckiej i chorążym z KSM Chęciny.