REKOLEKCJE PARAFIALNE

3 kwietnia w V Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęliśmy nasze wielkopostne rekolekcje parafialne, które głosił ks. prof. Miłosz Hołda, wykładowca między innymi w kieleckim seminarium. W nauczeniu wskazywał nam na konieczność podążania w życiu wiary za cnotami: odwagi, roztropności i zdecydowania.

Równolegle od poniedziałku do środy trwały rekolekcje szkolne dla uczniów klas III-VIII Szkoły podstawowej. Ks. Miłosz ukazywał dzieciom potrzebę porzucania duchowych kamieni i luster, które utrudniają nam relację z Bogiem.

Ks. Miłoszowi dziękujemy za wygłoszone dla nas Słowo i  jego stałą obecność w naszej parafii. Trud kapłańskiej posługi i jego samego polecamy Dobremu Bogu