Spotkanie Wspólnoty KSM

W sobotę 29 stycznia Wspólnota KSM naszej diecezji rozpoczęła kolejny cykl spotkań formacyjnych w ramach diecezji. W tym roku spotkaniom towarzyszy hasło: „W świecie Bożego Prawa – Sąd Boży”. Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w parafii Małogoszcz.

Spotkanie rozpoczęła modlitwa i powitanie zebranych przedstawicieli oddziałów: Busko-Zdrój, Chęciny, Jędrzejów, Kielce św. Jadwiga, Kielce Duch Św., Leszczyny, Stojewsko, Stopnica, Szaniec, oraz parafii: Ćmińsk, Grzymałków i Wiśniówka. Kolejno przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego KSM rozpoczęli spotkanie formacyjne poświęcone tematyce przymierza. Zebrani zapoznali się z formami przymierzy i ich przykładami zawartymi w Piśmie Świętym. Poznali pierwsze przymierza jakie Bóg zawierał z ludźmi ich charakter i cel.

Ubogaceni w wiedzę, młodzież rozpoczęła rozgrywki siatkarskie pomiędzy oddziałami. Turniej przyniósł wiele emocji, nie tylko sportowych, a każdy czuł się zaangażowany i odpowiedzialny za swoją drużynę. Ostatecznie najlepsi okazali się młodzi ze Stojewska, a tuż za nim reprezentacja z parafii Leszczyny. Walka o miejsce trzecie rozegrała się pomiędzy oddziałami Kielce Duch św. a Stopnicą, w której lepsi okazali się przedstawiciele Stopnicy.

Ten dość intensywny dzień wszystkim dostarczył wiele emocji i pozytywnych wrażeń, a nade wszystko pomógł głębiej pojąć Boży zamysł zbawienia człowieka poprzez przymierze, oraz zbudować więzi międzyludzkie.