Zespół Synodalny w naszej parafii

Papież Franciszek ogłosił Synod dla całego Kościoła – czyli zwołanie biskupów całego świata w celu omówienia ważnych spraw Kościoła. W każdej diecezji biskup powołuje zespoły synodalne w celu omówienia nowych dróg ewangelizacji.

Obecny synod jest pierwszym ogólnokościelnym wydarzeniem, podzielonym na etapy. Pierwszy etap diecezjalny, rozpoczęty 17 października, a potrwa on do kwietnia. Będzie się charakteryzował powoływaniem zespołów synodalnych i opracowaniem syntezy, którą zbierze episkopat – informował Koordynator Zespołu Synodalnego Diecezji Kieleckiej. Drugi to etap kontynentalny, zbierający wnioski z różnych krajów. Trzeci to etap powszechny, który odbędzie się w Rzymie, w 2023 roku. Wszystkie wypracowane wnioski zostaną podsumowane. W skład zespołu synodalnego naszej diecezji wchodzą osoby reprezentujące cały przekrój życia Kościoła. Ich działania będą polegały na dokonaniu syntezy tego, co wypracują zespoły w poszczególnych parafiach.

11 Grudnia zainaugurowano obrady parafialnego zespołu synodalnego. Przez najbliższe miesiące delegaci z poszczególnych grup parafialnych i osób zaangażowanych w życie naszej wspólnoty. Polecamy modlitwie wszystkich zaangażowanych w dzieło oraz owoce obrad naszego zespołu

ZESPÓŁ SYNODALNY:

1. Ks. Jan KUKOWSKI – proboszcz

2. Ks. Stanisław LODZIŃSKI

3. Ks. Paweł LATOS

4. Ks. Kazimierz CWIERZ

5. Zofia KURTEK – prezes Apostolatu Maryjnego

6. Ryszard KURTEK – p. kościelny

7. Beata GÓRLICKA – Kościół Domowy

8. Jan GÓRLICKI – Kościół Domowy

9. Elżbieta GRZYWA – katechetka

10. Daniel FLORKIEWICZ – Wielki Rycerz Kolumba Rady nr 16883 w Chęcinach

11. Edward PRZYWAŁA – Rada Parafialna

12. Jan KARWOWSKI – Rada Parafialna

14. Dorota KURTEK – katechetka

15. Danuta STARZYŃSKA – RR i Margaretka

16. Grzegorz STAWSKI – Kościół Domowy

17. Anna STAWSKA – Kościół Domowy

18. Kazimierz KAWECKI – Rada Parafialna

19. Edyta GIEMZA

20. Piotr ADAMCZYK – Rycerz Kolumba

21. Małgorzata CHŁOPEK

22. Danuta MOCHOCKA – RR

23. Stanisław GÓRSKI – Rycerz Kolumba

24. Jakub BARTKIEWICZ – młodzież

25. Małgorzata MATLA – Koło Misyjne

26. Grażyna BARWINEK

27. Małgorzata KASPRZYK

28. Karolina CZARNECKA – katechetka

29. Jowita SOBCZYŃSKA – KSM

29. Rozalia WROŃSKA – KSM

30. Krzysztof FICEK