Błogosław Boże naszej Ojczyźnie

W 103 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w naszej parafii oddaliśmy cześć bohaterom i modliliśmy się w intencji naszej ojczyzny. O godzinie 9.00. w naszej świątyni zabrzmiał hymn państwowy, a po nim wysłuchaliśmy montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Chęcinach. Po uczniach głos zabrał burmistrz naszej gminy, podkreślając konieczność pamięci i świadomości daru jakim jest wolność naszej Ojczyzny,

O godzinie 9.30. rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. Kan. Jan Kukowski – Proboszcz naszej Parafii. W homilii ks. Proboszcz przypominał wielkich bohaterów i autorytety którym zawdzięczamy wolność. Po Mszy Świętej Poczty Sztandarowe, delegacje i wszyscy zebrani złożyli wieńce pod pomnikiem.