INFORMACJA

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, 
iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020, wydawana będzie żywność w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach dla osób najbardziej potrzebujących w dniu:

      24.09.2021 od godz. 10.00-14.00

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, zwracamy się do osób odbierających żywność o zachowanie szczególnych środków ostrożności, które mogą zapobiec zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, tj. przyjście w maseczce, rękawiczkach ochronnych oraz zachowanie 2 m. odstępu między osobami.