Informacja


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że od dnia 26 listopada 2020 zostało podwyższone do 220% kryterium dla osób ubiegających się o żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2020.
Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:
-1542,20 zł- na osobę samotnie gospodarującą,
-1161,60 zł- na osobę w rodzinie.
Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o zgłaszanie się do MGOPS w Chęcinach wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu za miesiąc poprzedzający ubieganie się o skierowanie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach znajduje się na ul. Białego Zagłębia 1(budynek internatu) godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15.
Numer telefonu do Ośrodka: 41 315 10 54.

Liczba osób, które mogą skorzystać z żywności jest ograniczona!