Author
dawid

Przepisy prawne

PRZEPISY DOTYCZĄCE KANCELARII PARAFIALNEJ I. W związku z wejściem w życie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych [...]

INFORMACJA

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym [...]

Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje,   iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym [...]

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych  Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach – korzystających         z [...]

Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- [...]