ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza w ramach Działań Towarzyszących POPŻ- Podprogram 2019 podopiecznych Parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2019 na warsztaty:

– „Przeciwdziałania Marnowania Żywności”

– „Edukacji Ekonomicznej”

Warsztaty odbędą się 28.01.2020 o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach ul. A. Krajowej 18 a, 26-060 Chęciny.