INFORMACJA

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, 
iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym-Podprogram 2021 plus, wydawana będzie żywność w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach ul. Radkowska 29,  26-060 Chęciny dla osób najbardziej potrzebujących              w dniach:

29.06.2023r. – 30.06.2023r. w godz. 8.00-15.00