ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

  Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza w ramach Działań Towarzyszących POPŻ- podprogram 2021 podopiecznych Parafii pw. Św. Bartłomieja  w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2021 na warsztaty:

– „Dietetyczne”

– „Edukacji Ekonomicznej”

Warsztaty odbędą się 31.05.2022 o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Sportu                           w Chęcinach ul. A. Krajowej 18 a, 26-060 Chęciny.