Zakończenie Rekolekcji Adwentowych

14 grudnia na zakończenie naszych rekolekcji adwentowych, które prowadził ks. Robert Żwirek z Diecezji Sosnowieckiej  delegacja KSM naszej parafii na ręce Księdza Proboszcza przekazała Betlejemskie Światło Pokoju, które wprost z Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem dotarło do naszej wspólnoty.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku począwszy od 1991 roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju których dziś tak bardzo potrzebuje nasza ojczyzna i parafia.