Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2021, od dnia 08 listopada 2021 wydawane będą skierowania dla osób najbardziej potrzebujących niezbędne do otrzymania żywności.

Osoby ubiegające się o przyznanie żywności z Podprogramu 2021 muszą spełnić następujące kryteria dochodowe:

-1542,20 zł- na osobę samotnie gospodarującą,

-1161,60 zł- na osobę w rodzinie.

Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o zgłaszanie się do MGOPS w Chęcinach od dnia 08 listopada 2021 wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu za miesiąc poprzedzający ubieganie się o skierowanie.                      

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach znajduje się pod adresem Chęciny, ul. Radkowska 29 godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15.

Numer telefonu do Ośrodka: 41 252 70 21.