Adoracja Krzyża

Wielki Post jest czasem szczególnego spoglądania na krzyż. Każdy z nas uświadamia sobie, że nasze życie jest ciągłym zmaganiem się z krzyżami naszego życia, ale tylko w łączności z krzyżem Chrystusa ludzkie cierpienie nabiera sensu. W piątek 12 marca w naszej parafii miała miejsce Adoracja Krzyża. Poprzez czytane i śpiewane słowo każdy z nas mógł stanąć pod krzyżem Chrystusa, aby zaczerpnąć ze źródła naszego Zbawienia. Modlitewne spotkanie rozpoczęliśmy o 19.00. w naszym parafialnym kościele. U początku spotkania uroczyście został wniesiony krzyż. Punktem kulminacyjnym naszej adoracji był moment osobistego klęknięcia pod krzyżem, kiedy każdy w ciszy własnego serca mógł zawierzyć się Ukrzyżowanemu, zabierając przy tym symboliczną drzazgę z krzyża.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji tego modlitewnego wieczoru:
·       Młodzieżowej Scholi Parafialnej ZAUFALI z P. Janem i Diakonem Damianem
·       Liturgicznej Służbie Ołtarza z ks. Pawłem
·       Młodzieży KSM z ks. Stanisławem
Wszystkim, którzy ten wieczór zechcieli spędzić na adoracji.