Oferta edukacyjna PZS w Chęcinach

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny
tel. 41 315 10 68

zs2checiny@onet.pl, www.zsp-checiny.cal.pl

Oferta edukacyjna Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

 1. liceum ogólnokształcące im. Władysława Łokietka (4-letnie)
 2. technikum im. Władysława Łokietka (4-letnie)
 3. liceum ogólnokształcące dla dorosłych
 4. szkoła policealna
 5. kwalifikacyjne kursy zawodowe

OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzony będzie nabór do następujących typów szkół:

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka (4-letnie)

 • klasa policyjno-prawna/ historia, WOS/
 • klasa dietetyka i rekreacja ruchowa  /rozszerzenie: biologia, język angielski/
 • klasa humanistyczna / rozszerzenie: język polski, historia)
 • klasa medyczna  /rozszerzenie: biologia, chemia/
 • klasa matematyczno – geograficzna/rozszerzenie: matematyka, geografia/
 • klasa matematyczno – informatyczna: /rozszerzenie: matematyka, informatyka /
 • klasa językowa: /rozszerzenie: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski/

Technikum im. Władysława Łokietka (5-letnie) kształcące w zawodach:

 • technik logistyk /rozszerzenia: geografia/
 • technik mechatronik /rozszerzenia: fizyka/
 • technik mechanik /rozszerzenia: matematyka/
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /rozszerzenia: język angielski/
 • technik informatyk /rozszerzenia: język angielski)
 • technik elektryk /rozszerzenia:  fizyka/
 • technik hotelarstwa /język  angielski/
 • technik analityk /rozszerzenia: chemia/
 • technik organizacji turystyki /rozszerzenia: język angielski/
 • technik usług fryzjerskich /rozszerzenia:  biologia /
 • technik geolog /rozszerzenia: geografia/

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia) kształcąca w zawodach:

 • operator obrabiarek skrawających
 • kierowca mechanik
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechatronik
 • kucharz

OFERTA DLA DOROSŁYCH

W roku szkolnym 2020/2021  prowadzony będzie nabór do następujących typów szkół:


Szkoła Policealna  kształcąca w zawodach – zaoczna – BEZPŁATNA

 • technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) -1,5 roku-  NOWOŚĆ
 • opiekun medyczny -1 rok-  NOWOŚĆ
 • technik usług kosmetycznych -2 lata-NOWOŚĆ

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych –BEZPŁATNE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE- NOWOŚĆ

W roku szkolnym 2020/2021 PZS w Chęcinach prowadzi nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodach:

TECHNIK MECHANIK

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

TECHNIK MECHATRONIK

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

TECHNIK INFORMATYK

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
              lokalnych sieci komputerowych

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

FRK.04.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych .

OPIEKUM MEDYCZNY

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  BHP

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

zapraszamy!!!