INFORMACJA

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2019, od dnia 1 października 2019 wydawane będą skierowania dla osób najbardziej potrzebujących niezbędne do otrzymania żywności.

Osoby ubiegające się o przyznanie żywności z Podprogramu 2019 muszą spełnić następujące kryteria dochodowe:

-1402,00 zł- na osobę samotnie gospodarującą,

-1056,00 zł- na osobę w rodzinie.

Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o zgłaszanie się do MGOPS w Chęcinach od dnia 1 października 2019 wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu za miesiąc poprzedzający ubieganie się o skierowanie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach znajduje się na ul. Białego Zagłębia 1(budynek internatu) godziny otwarcia: od 7:15 do 15:15 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek, oraz od 7:15 do 17:00 we wtorek.

Numer telefonu do Ośrodka: 41 315 10 54.