Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje,   iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018, wydawana będzie żywność dla osób najbardziej potrzebujących w dniach:

13.12.2018 od godz. 8.00-15.00

14.12.2018 od godz. 8.00- 15.00