PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

 

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych  Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2017 na warsztaty:

  • „Ekonomiczne”
  • „Zasady zdrowego żywienia”

które odbędą się 12.03.2018 o godz. 09.00 w Centrum Kultury i Sportu  ul. Armii Krajowej 18A , 26-060 Chęciny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!