Warsztaty: „Żywność jest cenna”, „Zasady zdrowego żywienia”

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych  Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2017 na warsztaty:

  • „Żywność jest cenna”
  • „Zasady zdrowego żywienia”

które odbędą się 23  I 2018 o godz. 09.00 w Centrum Kultury i Sportu  ul. Armii Krajowej 18A , 26-060 Chęciny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!