Warsztaty

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych  Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:

  • „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych”
  • „ Kulinarne – Kulinarnie Mocni”

które odbędą się 9  I 2017 o godz. 09.00 w Centrum Kultury i Sportu  ul. Armii Krajowej 18A , 26-060 Chęciny.

  • „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego”
  • „Dietetyczne”

które odbędą się 30  I 2017 o godz. 09.00 w Centrum Kultury i Sportu  ul. Armii Krajowej 18A,  26-060 Chęciny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!