Kolęda

KOLĘDA:

Poniedziałek – 23.01.23 – g. 16.00

1 ks. – Skiby – od lasu do 55

2 ks. – Skiby– od 53 do 41

3 ks. – Skiby – od 40 – 25

1 ks. – ul. Jędrzejowskaod rynku – do 23

Wtorek – 24.01.23 – g. 16.00

1 ks. – Ul. Sitkówka lewa strona od Zelejowej nr 124-160

2 ks. – Ul. Sitkówka lewa strona nr 125-104

3 ks. – Ul. Sitkówka lewa strona nr 47 – 75

4 ks. – Ul. Sitkówka lewa strona nr 17 – 46

Środa – 25.01.23 – g. 16.00

1 ks. – ul. Jędrzejowska od Rzepki – do Bębna

Środa – 25.01.23 – g. 16.00

1 ks. –Zawada – od lasu do p. Wójta

2 ks. – Zawada – od Prędoty – w stronę lasu

3 ks. – Szewceul. Dewońska

Czwartek – 26.01.23 – g. 16.00

1 ks. – Szewce, ul. Dewońska

2 ks. – Szewce, ul. Dewońska

3 ks. – Szewce, ul. Dewońska

4 ks. – Szewce, ul. Dewońska

Piątek – 27.01.23 – g. 16.00

1 ks. – ul. Marmurowa

2 ks. – ul. Marmurowa

3 ks. – ul. Rajska

4 ks. – ul. Rajska