Księża pracujący w parafii

ks. Jan KUKOWSKI – proboszcz – od 2013 r.
Wikariusze:
ks. Stanisław LODZIŃSKI – od 2020
ks. Paweł LATOS – od 2019