Księża pracujący w parafii

ks. Jan KUKOWSKI – proboszcz – od 2013 r.
Wikariusze:
ks. Marek BLADY – od 2017 r.
ks. Kazimierz SALWA – od 2014 r.
ks. Tomasz ZIELEŃ – od 2016 r.