Księża pracujący w parafii

ks. Jan KUKOWSKI – proboszcz – od 2013 r.
Wikariusze:
ks. Marek BLADY – od 2017 r.
ks. dr Andrzej KWAŚNIEWSKI – od 2019 r.
ks. Paweł LATOS – od 2019