Pogrzeb Katolicki

DOKUMENTY:

  • akt zgonu
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej dla chorych); jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala lub kapłan sprawujący posługę).